SZKOLENIE ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI

Temat: Ćwiczenia i zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozpoczęcie

7 grudnia 2020 - 17:00

Zakończenie

7 grudnia 2020 - 18:30

Adres

webinar   Zobacz mapę

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z DZIECKIEM/UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI


Temat webinaru: Ćwiczenia i zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Adresaci szkolenia on-line: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, logopedzi, nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju oraz rewalidację.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia: Celem szkolenie jest Poszerzenie warsztatu pracy uczestników w zakresie wspierania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Na webinarze uczestnicy poznają zestaw przydatnych zabaw i ćwiczeń logopedycznych (przykłady ćwiczeń oddechowych, logorytmicznych, słuchowych,fonacyjnych), które usprawniające narządy artykulacyjne i stymulują mowę dziecka oraz rozwijają funkcje językowe.

Prowadzenie: Kalina Stafaniak – doświadczony nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, logopeda i szkoleniowiec. Propagatorka i edukatorka metody daltońskiej.

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ‘wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń. Szczegóły >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl