SZKOLENIE ON-LINE DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle przepisów prawa oświatowego.

Rozpoczęcie

23 września 2020 - 16:30

Zakończenie

23 września 2020 - 18:00

Adres

webinar - ClickMeeting   Zobacz mapę

SZKOLENIE Z ZAKRESU REALIZACJI PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Temat webinaru: Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle przepisów prawa oświatowego

Adresaci szkolenia on-line: dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia: Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2020/2021 jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Proponowane przez nas szkolenie ma pomóc dyrektorom oraz innym osobom odpowiedzialnym za realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce w odświeżeniu i usystematyzowaniu wiedzy na ten temat.

Szkolenie ma za zadanie zapoznać uczestników z rozwiązaniami prawnymi oraz praktycznymi przykładami na temat organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce przedszkolnej oraz w szkole.

Prowadzenie: Małgorzata Spendelpsycholog, logopeda, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ‘wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń.  Szczegóły >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z  WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl