TU Się Bawi - czyli kiedy dziecko "nie zdąży" być grzeczne. (Wprowadzenie do autorskiego programu TyTUS)

Szkolenie jest wprowadzeniem do autorskiego program TyTUS - Innowacyjnego rozwiązania metodycznego łączącego Trening Umiejętności Społecznych z sensomotoryką. 

Start

25 września 2023 - 18:00

Zakończenie

25 września 2023 - 19:30

Adres

webinarium na żywo   View map

UWAGA! Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu a placówka lub gmina nie ma podpisanej umowy z PCDN „P-IN” zapisz się na to szkolenie  >>> TUTAJ

 

Szkolenie wpisuje się w realizację:

Priorytetów MEN na rok szkolny 2023/2024:

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

2.Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Adresaci szkolenia: Webinarium skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów oraz  terapeutów.

O szkoleniu:

Szkolenie jest wprowadzeniem do autorskiego programu TyTUS  Innowacyjnego rozwiązania metodycznego łączącego Trening Umiejętności Społecznych z sensomotoryką. 

Jeśli chciałbyś pracować metodą TyTUS zapraszamy 04.11. 2023 na pełny 10-godzinny kurs stacjonarny w naszym Ośrodku w Cieszynie. Szczegóły i zapisy >>> TUTAJ

W trakcie szkolenia wstępnego uczestnicy poznają pułapki związane z niespójnością oczekiwań dorosłych a możliwościami dzieci. Autorki programu zaprezentują również uczestnikom kilka przykładowych środków edukacyjno-terapeutycznych zastosowanych w programie  TyTUS i Skrzynka Spokoju.

Program szkolenia wstępnego:

  1. Określenie potrzeb i oczekiwań uczestników webinaru.
  2. Grzeczność okiem dziecka, rodzica i nauczyciela.
  3. Sposoby na pokonanie złości i rozwijanie umiejętności wyciszania.
  4. Prezentacja autorskich środków edukacyjno-terapeutycznych zastosowanych w programie  TyTUS i Skrzynka Spokoju.  

Prowadzenie: dr Iwona Wendreńska oligofrenopedagożka, nauczycielka, tutorka i mentorka akademicka, propagatorka nowatorstwa dydaktycznego, trenerka prowadząca szkolenia z zakresu metodyki pracy w grupach o zróżnicowanych potrzebach.


mgr Elżbieta Figura-Milczanowska  – Kreatywny terapeuta, pedagog z zakresu edukacji wspomagania osób z ASD, terapeuta zajęciowy pracujący od prawie 17 lat z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Obecnie pracuje w Centrum Wspierania Rozwoju Sensus w Żorach gdzie zajmuje się realizacją zajęć WWR, prowadzi również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki oraz indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocji. Jej pasją jest praca z wykorzystywaniem śpiewania „uczestniczącego” i AAC (Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej) oraz zastosowanie różnorodnych przedmiotów codziennego użytku w terapii dzieci czego efektem jest szkolenie „Sensopraca się opłaca. Od słoika do stolika” oraz „TU Się Bawi”. Jej życiowe motto brzmi „Nie ograniczaj swoich wyzwań. Rzucaj wyzwanie swoim ograniczeniom” Jerry Dunn.


Zapraszamy do zapoznania się również z całą naszą ofertą szkoleniową. Inne webinaria na żywo znajdziesz >>> TUTAJ 

Polub też nasz fanpage i bądź na bieżąco z naszymi nowościami szkoleniowymi.


Zaświadczenie uczestnictwa i materiały: Po każdym szkoleniu on-line, uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie pdf oraz materiały. Materiały wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ’wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 96 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
  3. UWAGA! Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu a placówka lub gmina nie ma podpisanej z nami umowy zapisz się na to szkolenie >>> TUTAJ
  4. Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń. Szczegóły >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

MORE DETAIL

Website

www.odz.edu.pl

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl