„Matematyka w metodzie Montessori”-wykorzystanie pomocy Montessori w edukacji wczesnoszkolnej-webinar

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z założeniami i możliwościami zastosowania w edukacji matematycznej dzieci, elementów pedagogiki M. Montessori. Uczestnicy poznają montessoriańskie formy pracy tj. złoty materiał, działania matematyczne oraz system dziesiątkowy w 3 kolorach, karty trójdzielne, lekcja trójstopniowa. Dowiedzą się również  o domowych możliwościach tworzenia pomocy Montessori.

START:
15 czerwca 2020
Czas trwania:
3 godz.zegarowe

Adres

webinar   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące
 Zapraszamy na szkolenia on-line w formie webinaru .
Przypominamy, że istnieje możliwość płatności za szkolenie przez placówkę w formie faktury przelewowej po szkoleniu – Jesteśmy placówką akredytowaną przez śląskiego Kuratora Oświaty .

Dla każdego uczestnika zostanie wysłane (w ciągu trzech dni roboczych) elektroniczne zaświadczenie o odbytym szkoleniu .

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, studenci, rodzice.

Cel szkolenia:
 -Poszerzanie wiedzy nt. możliwości budowania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
– Poznanie założeń i możliwości zastosowania w pracy z dzieckiem elementów pedagogiki M. Montessori;
– poznanie form pracy z dzieckiem w edukacji matematycznej tj. złoty materiał, działania matematyczne oraz system dziesiątkowy    w 3 kolorach, karty trójdzielne, lekcja trójstopniowa;
– Doświadczenie pracy z wybranymi pomocami Montessori;

– Pomoce Montessori „Hand made” –  domowe możliwości tworzenia pomocy;

Prowadzenie: Anna Kościelny – nauczyciel Montessori, psychoterapeutka Gestalt,pedagog specjalny.

Termin:  19 czerwca 2020 r.

w godzinach 16:00 – 19:00

Koszt: 55 zł

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w REGULAMINIE

Cena obejmuje udział w webinarium oraz certyfikat.