Wybrane elementy systemu "Edukacja Przez Ruch" Doroty Dziamskiej - Warsztat wstępny

Edukacji Przez Ruch (EPR) to autorski system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej, stworzony przez Dorotę Dziamską.  System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego.

CZAS TRWANIA:
10 h dydaktycznych
CENA

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn (II piętro)   View map

Kategorie

kursy doskonalące

Adresaci warsztatu: warsztat przeznaczony dla pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, studentów.

Cel warsztatu: Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z założeniami systemu EPR (Edukacja przez Ruch) , holistyczną koncepcją rozwoju.

O metodzie EPR: Edukacji Przez Ruch (EPR) to autorski system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej, stworzony przez Dorotę Dziamską.  System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Wszystkie metody i techniki wiążą  ze  sobą wewnętrzne zasady dydaktyczne systemu EPR, który jako całość tworzy metodę całościowego, a więc holistycznego rozwoju dziecka.

Program warsztatu:

  1. Główne założenia systemu Edukacja Przez Ruch.
  2. Istota kształcenia zintegrowanego- sposoby pracy z dziećmi bez podręczników i pakietów edukacyjnych. 
  3. Praktyczne ćwiczenia i zabawy dla dzieci wykorzystujące naturalny ruch organizmu ,wspierające holistyczny rozwój dziecka.

Termin szkolenia: 2024 (dokładny termin zostanie podany wkrótce)
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:30)
Forma: Szkolenie stacjonarne
Koszt szkolenia: 440 zł/os.

W cenie kursu: 

  1. Zaświadczenie ukończenia kursu;
  2. Materiały;
  3. Przerwa kawowa.

Prowadzenie: Szkolenie poprowadzi  Dorota Dziamska – Autorka systemu kształcenia i terapii Edukacja Przez Ruch, którego tworzeniu poświęciła około 27 lat. Zajmuje się upowszechnianiem systemu w Polsce i poza jej granicami, prowadząc praktyczne szkolenia i warsztaty z nauczycielami, tworząc serie książek i pomocy multimedialnych.