LISTA ZAMKNIĘTA: Wybrane elementy systemu "Edukacja Przez Ruch" Doroty Dziamskiej - Warsztat wstępny

Edukacji Przez Ruch (EPR) to autorski system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej, stworzony przez Dorotę Dziamską.  System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego.

START:
9 marca 2024
CZAS TRWANIA:
10 h dydaktycznych

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn (II piętro)   View map

Kategorie

kursy doskonalące

LISTA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Zapisy na listę rezerwową poprzez zgłoszenie mailem: info@odz.edu.pl

Adresaci warsztatu: warsztat przeznaczony dla pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, studentów.

Cel warsztatu: Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z założeniami systemu EPR (Edukacja przez Ruch) , holistyczną koncepcją rozwoju.

O metodzie EPR: Edukacji Przez Ruch (EPR) to autorski system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej, stworzony przez Dorotę Dziamską.  System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Wszystkie metody i techniki wiążą  ze  sobą wewnętrzne zasady dydaktyczne systemu EPR, który jako całość tworzy metodę całościowego, a więc holistycznego rozwoju dziecka.

Program warsztatu:

  1. Główne założenia systemu Edukacja Przez Ruch.
  2. Istota kształcenia zintegrowanego- sposoby pracy z dziećmi bez podręczników i pakietów edukacyjnych. 
  3. Praktyczne ćwiczenia i zabawy dla dzieci wykorzystujące naturalny ruch organizmu ,wspierające holistyczny rozwój dziecka.

Termin szkolenia: 09.03.2024 
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:30)
Forma: Szkolenie stacjonarne
Koszt szkolenia: 440 zł/os.

Zaliczka:  220 zł  – płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem przez placówkę.

Reszta kwoty za szkolenie płatna do 01.03.2024

Płatności należy dokonywać na konto:
Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001
Tytułem : nazwa szkolenia + dopłata+ imię i nazwisko

W cenie kursu: 

  1. Zaświadczenie ukończenia kursu;
  2. Materiały;
  3. Przerwa kawowa.

Prowadzenie: Szkolenie poprowadzi  Dorota Dziamska – Autorka systemu kształcenia i terapii Edukacja Przez Ruch, którego tworzeniu poświęciła około 27 lat. Zajmuje się upowszechnianiem systemu w Polsce i poza jej granicami, prowadząc praktyczne szkolenia i warsztaty z nauczycielami, tworząc serie książek i pomocy multimedialnych.