"TU Się Bawi" - czyli inteligencja emocjonalna i trening umiejętności społecznych dziecka z różnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Kurs zapozna uczestników z autorskim programem TyTUS, który będzie mógł wykorzystać i zastosować podczas zajęć w zakresie poprawy społecznego funkcjonowania dzieci w przedszkolu i klasach 1-3. Uczestnik pozna także metody efektywnej pracy z zakresie wyciszania, odkrywania przez dziecko własnej emocjonalności i radzenia sobie z emocjami.

CZAS TRWANIA:
10 h dydaktycznych
CENA

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn (II piętro)   View map

Kategorie

kursy doskonalące

Adresaci kursu:  nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci.

Cel kursu:

  1. Głównym celem kursu jest wzbogacanie wiedzy nt. inteligencji emocjonalnej oraz możliwości współpracy przedszkola i rodziców w zakresie budowania środowiska sprzyjającego nabywaniu przez dziecko kompetencji społeczno-emocjonalnych;
  2. Poznanie metod efektywnej pracy z zakresie wyciszania, odkrywania przez dziecko własnej emocjonalności i radzenia sobie z emocjami;

Autorski program TyTUS :  Innowacyjne rozwiązanie metodyczne łączące Trening Umiejętności Społecznych z sensomotoryką.  Program TyTUS uczy jak tworzyć „Skrzynki spokoju”, które można wykorzystać na różnych etapach pracy z grupą lub jednostką na zajęciach indywidualnych oraz dostarcza innych narzędzi mających zastosowanie w uczeniu dzieci kompetencji emocjonalno – społecznych. Poszerza również doświadczenia w zakresie badania przyrostu kompetencji  i zadowolenia uczestników z  uczestnictwa w  treningu.

Program kursu:

 1. Inteligencja emocjonalna, jej filary i komponenty.
 2. Rodzina inteligentna emocjonalnie – złote zasady.
 3. Zabawy, rodzinne rytuały sprzyjające budowaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Współpraca przedszkola i rodziny w zakresie wspierania społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka.
 5. Kiedy dziecko „nie zdąży” być grzeczne – sposoby na pokonanie złości i rozwijanie umiejętności wyciszania.
 6. Prezentacja autorskiego programu TyTUS i Skrzynka Spokoju wraz z pomocami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci.
 7. Społeczno-emocjonalne puzzle. Ewaluacja szkolenia.

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik w trakcie kursu?:

 1. Będzie potrafił wykorzystać i zastosować praktyczne rozwiązania w zakresie poprawy społecznego funkcjonowania dzieci w przedszkolu i klasach 1-3. 
 2. Pozna sposoby tworzenia różnorodnych pomocy terapeutycznych oraz samodzielnie przygotuje je podczas kursu.
 3. Przygotowane pomoce będzie potrafił wykorzystać podczas organizacji zajęć:
  – poprawiających jakość funkcjonowania społecznego oraz zmniejszających deficyty w zakresie kompetencji społecznych dziecka m.in. z ASD;
  – pozwalających na skuteczne radzenie sobie z problemami z zakresie współdziałania w grupie, podczas zabawy i pracy;
  – poprawiających umiejętności radzenia sobie  przez dzieci w sytuacjach trudnych i konfliktowych;

Termin szkolenia: 2024 (dokładny termin zostanie podany wkrótce)
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:00)
Forma: Szkolenie stacjonarne
Koszt szkolenia: 420 zł/os.

W cenie kursu: 

 1. Zaświadczenie ukończenia kursu.
 2. Materiały w formie pdf wraz z aktywnymi linkami.
 3. Własnoręcznie przygotowane różnorodne pomoce terapeutyczne które uczestnik zabiera ze sobą i może je zastosować podczas TUS, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
 4. Przerwa kawowa.

Prowadzenie: Szkolenie poprowadzi dr Iwona Wendreńska– doświadczony nauczyciel ,wykładowca UŚ, pedagog specjalny, szkoleniowiec, instruktor KLANZY oraz Elżbieta Figura-Milczanowska  – Kreatywny terapeuta, pedagog z zakresu edukacji wspomagania osób z ASD, terapeuta zajęciowy pracujący od prawie 17 lat z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Obecnie pracuje w Centrum Wspierania Rozwoju Sensus w Żorach gdzie zajmuje się realizacją zajęć WWR, prowadzi również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki oraz indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocji. Jej pasją jest praca z wykorzystywaniem śpiewania „uczestniczącego” i AAC (Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej) oraz zastosowanie różnorodnych przedmiotów codziennego użytku w terapii dzieci czego efektem jest szkolenie „Sensopraca się opłaca. Od słoika do stolika” oraz „TU Się Bawi”. Jej życiowe motto brzmi „Nie ograniczaj swoich wyzwań. Rzucaj wyzwanie swoim ograniczeniom” Jerry Dunn.