Terapia Ręki PTR© - I stopień podstawowy

Terapia ręki

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 12.10.-13.10. 2018 r. na kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©


Notice: Undefined variable: start_datetime in /home/users/innowacje/public_html/odz/wp-content/themes/university/u-course/single-course-meta.php on line 30

Address

ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn   View map

Categories

kursy doskonalące

Termin: 12.10. 2018 r. (piątek)   16:00-19:45
13.10. 2018 r. (sobota)   08:30-17:00 

Czas trwania: 16 godzin dyd.

Cena: 540 zł/os   

zaliczka 150 zł (płatna do 2 tyg. od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem po szkoleniu przez placówkę)

UWAGA! Dla naszych absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych cena promocyjna
490 zł  (zaliczka 150 zł)

Cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz zaświadczenie potwierdzające nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Terapia Ręki PTR © jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program:

 • Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Zarys anatomii i fizjologii ręki – Kontrola posturalna a funkcje ręki
 • Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
 • Rozwój chwytu pisarskiego
 • Prezentacja materiałów filmowych
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii
 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
 • Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
 • Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©


Prowadzenie:

Szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.

Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny

Wioletta Bartkiewicz – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

TOP