Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia praktyczno - techniczne

Categories

studia podyplomowe

Kierunek studiów realizujemy we współpracy z Akademią Techniczno -Humanistyczną w Bielsku-Białej – Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki.

Adresaci: Studia są skierowane do nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu technika.

Założenie studiów: Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki, we wszystkich typach szkół (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. Nr 50 poz. 400 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Cel studiów:

  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć technicznych z elementami wychowania komunikacyjnego,
  • zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zastosowaniami technologii informacyjnych w technice,
  • przygotowanie do egzaminów umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – poziom podstawowy.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

1.  Podstawy mechaniki

2.  Projektowanie i dokumentacja techniczna

3.  Żywienie człowieka

4.    Edukacja ekologiczna

5.  Ergonomia, bezpieczeństwo i ich organizacja

6.  Informatyka i technologie informacyjne

7.  Podstawy elektrotechniki i elektroniki

8.  Wychowanie komunikacyjne

9.  Edukacja europejska

10. Dydaktyka przedmiotu technika

11. Metodyka przedmiotu technika

12. Technologie obróbki materiałów

13. Szkolne praktyki metodyczne

14. Warsztaty dyplomowe

Czas trwania studiów: 350 godzin (trzy semestry). Studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) co dwa tygodnie.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018 r.

Wysokość opłaty semestralnej: 1200,00 zł.

Całość: 3600,00 zł.

Uruchomienie kierunku: minimum 18 osób 

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
BANK PEKAO Oddział w Bielsku-Białej.: 21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: Podyplomowe Technika + imię nazwisko semestr