"Wzmacnianie uwagi, wzmacnianie sukcesu" (Skuteczne techniki dla nauczycieli dzieci z deficytem uwagi)

Webinarium skierowane jest do nauczycieli poszukujących skutecznych strategii zaktywizowania uczniów z deficytem uwagi. W trakcie szkolenia prowadząca Paulina Paleczna - Brzuska zaprezentuje uczestnikom narzędzia i skuteczne rozwiązania, które pomogą nauczycielowi stworzyć dynamiczną i inspirującą lekcję, w pełni uwzględniającą potrzeby uczniów z deficytem uwagi. 

START:
17 października 2023
CZAS TRWANIA:
1,5 godz. zegarowej
CENA
96.00

INSTRUCTORS:

Adres

webinarium na żywo   View map

Kategorie

szkolenia na żywo

UWAGA! Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu a placówka lub gmina  ma podpisaną umowę z PCDN „P-IN” zapisz się na to szkolenie  >>> TUTAJ

Szkolenie wpisuje się w realizację:

Priorytetu MEN na rok szkolny 2023/2024:

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Adresaci szkolenia: nauczyciele pracujący z dziećmi z deficytami uwagi

Cel szkolenia:  Webinarium skierowane jest do nauczycieli poszukujących skutecznych strategii zaktywizowania uczniów z deficytem uwagi. W trakcie szkolenia prowadząca Paulina Paleczna – Brzuska zaprezentuje uczestnikom narzędzia i skuteczne rozwiązania, które pomogą nauczycielowi stworzyć dynamiczną i inspirującą lekcję, w pełni uwzględniającą potrzeby uczniów z deficytem uwagi. 

Podczas webinarium zostaną również omówione praktyczne strategie, które sprawią, że lekcje staną się nie tylko efektywne, ale również ciekawe i angażujące dla każdego ucznia. 

Termin szkolenia: 17.10.2023
Czas trwania szkolenia:  1,5 h  (18:00-19:30)
Forma: Szkolenie on-line na żywo
Koszt szkolenia: 82 zł

Prowadzenie: Paulina Paleczna-Brzuska – doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeuta. Pasjonatka nowych technologii i praktyk oceniania kształtującego.

Zaświadczenie uczestnictwa i materiały: Po każdym szkoleniu on-line, uczestnik otrzymuje na adres mailowy link do pobrania imiennego zaświadczenie uczestnictwa w formie pdf . Materiały wysyłamy na maile uczestników w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.