Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych z wykorzystaniem japońskiego liczydła Soroban

Szkolenie będzie prowadzone według japońskiej metody Ishido-Shiki, jednej z najefektywniejszych metod nauki sorobanu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszystkie zasady dodawania i odejmowania na liczydle. Taki zakres materiału w większości przypadków wystarczy do wykorzystania w praktyce przez nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolne

START:
8 października 2022
CZAS TRWANIA:
9 godz. dydaktycznych
CENA

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8; 43-400 Cieszyn   View map

Kategorie

kursy doskonalące

UWAGA! Szkolenie nie wchodzi w skład paczek webinarowych

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Cel szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone według japońskiej metody Ishido-Shiki, jednej z najefektywniejszych metod nauki sorobanu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszystkie zasady dodawania i odejmowania na liczydle. Taki zakres materiału w większości przypadków wystarczy do wykorzystania w praktyce przez nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Program szkolenia:

Spotkanie 1
• Nauka elementów wstępnych i podstaw dodawania i odejmowania.
• Nauka dodawania i odejmowani z z koralikiem 5.
• Nauka działań z wykorzystaniem koralika 10.
• Samodzielna praktyka w domu.

Spotkanie 2
• Nauka działań z wykorzystaniem koralika 5 i 10
• Ćwiczenia w wykonywaniu działań z przekraczaniem 50.
• Ćwiczenia działań z przekraczaniem 100.
• Samodzielna praktyka w domu.

Spotkanie 3
• Podsumowania umiejętności z obliczeń na sorobanie (test)
• Gotowe pomysły na lekcje.

Po szkoleniu: Uczestnik zdobędzie umiejętność obsługi sorobanu na poziomie podstawowym (dodawanie, odejmowanie).

UWAGA! Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia.  Szkolenie przygotowuje jednocześnie do egzaminu prowadzonego przez Akademię Sorobanu.  Jeśli uczestnik zda ten egzamin zdobędzie certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności obliczeniowych na sorobanie na poziomie 10 kyu.

Wymagania i informacje dodatkowe:
1. Od nauczycieli biorących udział w kursie wymagane jest zaangażowanie i samodoskonalenie w domu.
2. Nie gwarantujemy, że każdy z nauczycieli po odbyciu kursu zda egzamin.
3. Materiały z kursu nie można udostępniać osobom trzecim oraz wykorzystywać do prowadzenia zajęć komercyjnych z dziećmi.

Miejsce: PCDN „P-IN” ul. ks. Świeżego 8
Czas trwania: 9 godzin dyd. (3 spotkania x 3 h dyd.)

Terminy: 08.10. 2022 r. (sobota)  w godz.  09:00-12:00
29.10. 2022 r. (sobota)  w godz.  09:00-12:00
20.11. 2022 r. (niedziela)  w godz.  09:00-12:00

Cena: 750 zł/os 
Zaliczka: 250 zł (Reszta kwoty za szkolenie tj. 500 zł, płatne do 30 września 2022)

W cenie szkolenia:

  • wypożyczenie liczydła prod. japońskiej
  •  materiały szkoleniowe,
  •  konsultacji (online, email) w związku z nauką – na prośbę nauczyciela (nie
    częściej niż raz w tygodniu),
  • przerwy kawowe,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia.
  • Będzie również istniała możliwość zakupu książek dotyczących Sorobanu,

Prowadzenie: Karol Sieńkowski – nauczyciel i egzaminator Japońskiego Związku Sorobanu, autor książek przybliżających metodę sorobanu. Od 2014 roku uczył obliczeń na sorobanie w szkole podstawowej. Jego uczniowie zdobywają czołowe miejsca w zawodach sorobanu odbywających się w Polsce. W sytuacjach losowych zajęcia może prowadzić inny certyfikowany nauczyciel Japońskiego Związku Sorobanu.