Rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przeprowadzić diagnozę funkcjonalną, interpretować wyniki diagnozy oraz zaplanować pracę terapeutyczną. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

START:
20 października 2022
CZAS TRWANIA:
2 godziny zegarowe
CENA
76.00

Adres

webinarium na żywo   View map

Kategorie

szkolenia na żywo
Szkolenie wpisuje się w realizację:

Priorytetu MEN na rok szkolny 2022/2023: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej, pedagodzy specjalni.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym za pomocą arkuszy obserwacji oraz wybranych narzędzi diagnostycznych. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przeprowadzić diagnozę funkcjonalną, interpretować wyniki diagnozy oraz zaplanować pracę terapeutyczną. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

Termin szkolenia: 20.10.2022
Czas trwania szkolenia:  1,5 h  (18:00-19:30)
Forma: Szkolenie on-line na żywo
Koszt szkolenia: 76 zł

Zaświadczenie uczestnictwa: Po każdym szkoleniu on-line, uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz materiały, w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się również z całą naszą ofertą szkoleniową. Inne webinaria na żywo znajdziesz >>> TUTAJ 

Polub też nasz  fanpage i bądź na bieżąco z naszymi nowościami szkoleniowymi.