Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej - kurs doskonalący (12.09.2020)

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci.

ROZPOCZĘCIE:
12 września 2020
CZAS TRWANIA:
12 godzin zegarowych
CENA

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8; 43-400 Cieszyn   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące

POZYTYWNA DYSCYPLINA

O METODZIE: Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 35 lat metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci.

Termin: 12-13 września 2020 r.
Czas trwania:
16 godzin dydaktycznych w formie warsztatowej

Sobota: 09:00 -17:30
Niedziela: 09:00 -13:00

Koszt: 360 zł/os

Zaliczka: 100 zł/os płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem przez placówkę.

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w REGULAMINIE

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat.

Pozytywna Dyscyplina daje odpowiedzi na pytania:

 1. Dlaczego dzieci „źle” się zachowują.
 2. Jak budować relację z uczniem.
 3. Co zamiast kar i nagród.
 4.  Jak być lepszym (a nie „doskonałym”) nauczycielem.
 5.  Jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach

Pozytywna Dyscyplina pomaga nauczycielom:

 1. Zbudować współpracę z dziećmi, która pomaga utrzymać dyscyplinę.
 2. Przestać krzyczeć i powtarzać bezustannie te same prośby.
 3. Uczyć dzieci życiowych kompetencji takich jak samodyscyplina,samodzielność, proaktywność, zaangażowanie i pracowitość, które pomogą zarówno w codziennej pracy z klasą, jak i w przyszłości.
 4. Oferuje kompleksowy, długofalowy program rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Pozytywna Dyscyplina opiera się na pięciu fundamentalnych zasadach:

 1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności.
 2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca.
 3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje,czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.
 4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.
 5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Powyższe zasady i setki technik są podstawą skuteczności i spokoju jaki daje ta metoda wszystkim pracującym na co dzień z dziećmi.
Metody tej uczymy doświadczalnie, a uczestnicy szkoleń mogą stanąć w pozycji dziecka, doświadczyć jego uczuć, emocji i myśli i lepiej zrozumieć jego potrzeby i cele. W efekcie zmieniają swoje nawyki na bardziej pozytywne i skuteczne w codziennym życiu.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz klas 1-8 szkół podstawowych.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z ideą i podstawowymi założeniami Pozytywnej Dyscypliny.
 • Poznanie narzędzi o technik, wspierających nauczyciela w pracy z grupą przedszkolną czy zespołem klasowym oraz nabycie umiejętności ich stosowania.

Program szkolenia:

1.  Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie..
a) Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
b) Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, kontra wyzwania z jakimi spotykamy się w placówkach.
c) Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci. Przykłady narzędzi i technik.

2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
a) Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie.
b) Dlaczego dzieci źle się zachowują. Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.
c) Czym jest poczucie przynależności i znaczenia.
3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.
a) Co zamiast nagród i kar.
b)  Konsekwencja logiczna. Konsekwencja naturalna.
c) Skupienie na rozwiązaniu jako alternatywa do kar.
4. Zachęta kontra zniechęcenie oraz budowanie pozytywnej komunikacji i konstruktywne chwalenie.
a) Jak motywować by nie zniechęcać. Unikanie błędów.
b) Motywowanie. Czym różni się zachęta od komplementów.
c) Pytania pełne ciekawości – elementy coachingu w nauczaniu.
5. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci .
a) Jak motywować, by nie zniechęcać.
b) Czym różni się zachęta od pochwał.
c) Pytania pełne ciekawości – jak ich używać.

Prowadzenie: Olga Pośpiech Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli, Edukator Wczesnego Dzieciństwa. Od 5 lat – dyrektor niepublicznego przedszkola Montessori w Częstochowie, Mama dwóch chłopców w wieku 7 i 9 lat.Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rodziców oraz nauczycieli.