"Posiejemy Daltona" - w drodze do edukacji daltońskiej. Podążając za dzieckiem.

Kategorie

kursy doskonalące

Adresaci szkolenia  nauczyciele wychowania przedszkolnego

O szkoleniu:

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi- nauczycielowi zrobić nie wolno.”  – motto Helen Parkhurst – twórczyni Planu Daltońskiego.

Plan Daltoński – to indywidualizacja w nauczaniu, a więc krok do samodzielności, a zarazem pracy w grupie, który daje szansę dziecku na twórcze działania. Jest drogą do rozwoju kreatywności i motywacji.

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych działań wykorzystania planu daltońskiego w przedszkolu oraz zapoznanie uczestników z  narzędziami wprowadzania edukacji daltońskiej.

Program szkolenia:

 1. Prekursorzy edukacji , w tym postać Helen Parkhurst .
 2. Moje doświadczenia , jak to się zaczęło?
 3. Filary Planu Daltońskiego.
 4. Konstruowanie zajęć w przedszkolu według planu daltońskiego.
 5. Instrukcja i planowanie.
 6. 100 języków dzieci – ścieżka edukacji daltońskiej w tle z koncepcją Reggio Emilia – Loris Malaguzzi.
 7. Refleksja czym jest w planie daltońskim ?
 8. Wizualizacja i podstawowe narzędzia , różnorodność kącików.
 9. Wykorzystanie książek w edukacji daltońskiej.

Termin szkolenia: 2024 (dokładny termin zostanie podany wkrótce)
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:00)
Forma: Szkolenie stacjonarne
Koszt szkolenia:  250 zł/os.

W cenie kursu: 

 1. Zaświadczenie ukończenia kursu;
 2. Materiały w formie pdf;
 3. Przerwa kawowa.

Prowadzenie:  Kalina Stefaniak  – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej , terapii pedagogicznej, logopeda, Trener Umiejętności Społecznych. Organizator wielu warsztatów i spotkań metodycznych.  Prowadząca od 23 lat gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej. Sercem związana od 37 lat ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – rodzinne miasto. I tu każdego dnia Dalton, który stał się sposobem na życie. Zawsze zgodnie z założeniami Helen Parkhurst. Stale poszukująca nowych rozwiązań zgodnych z rozwojem dziecka. Oznaczona „Nauczyciel na medal” przez Marszałka Województwa Śląskiego w 2018 roku.