Mutyzm wybiórczy. Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem w przedszkolu i szkole?

Podczas webinarium Magdalena Bielenin - doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania, przybliży uczestnikom specyfikę funkcjonowania dziecka z mutyzmem wybiórczym.

START:
12 października 2023
CZAS TRWANIA:
1,5 godz. zegarowej
CENA
96.00

INSTRUCTORS:

Adres

webinarium na żywo   View map

Kategorie

szkolenia na żywo

UWAGA! Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu a placówka lub gmina  ma podpisaną umowę z PCDN „P-IN” zapisz się na to szkolenie  >>> TUTAJ

zkolenie wpisuje się w realizację:

Priorytetu MEN na rok szkolny 2023/2024:

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Adresaci szkolenia: szkolenie  skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych,  logopedów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szkolenia:

W przypadku zaburzenia jakim jest mutyzm wybiórczy, ważne jest przyglądanie się przez nauczycieli dzieciom nieśmiałym i małomównym w klasach ponieważ wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka. Podczas webinarium Magdalena Bielenin – doświadczony oligofrenopedagog, logopeda i terapeuta wczesnego wspomagania, przybliży uczestnikom specyfikę funkcjonowania dziecka z mutyzmem wybiórczym. 

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jakie są przyczyny powstawania tego zaburzenia, jakie są charakterystyczne objawy mutyzmu wybiórczego oraz jakie czynniki wpływają na podtrzymywanie milczenia. Prowadząca pokaże także ćwiczenia wspomagające wypowiadanie pojedynczych słów i zdań.

Termin szkolenia: 12.10.2023
Czas trwania szkolenia:  1,5 h  (18:00-19:30)
Forma: Szkolenie on-line na żywo
Koszt szkolenia: 96 zł

Prowadzenie:  Magdalena Bielenin doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych.

Zaświadczenie uczestnictwa i materiały: Po każdym szkoleniu on-line, uczestnik otrzymuje na adres mailowy link do pobrania imiennego zaświadczenie uczestnictwa w formie pdf . Materiały wysyłamy na maile uczestników w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.


Zapraszamy do zapoznania się również z całą naszą ofertą szkoleniową. Inne webinaria na żywo znajdziesz >>> TUTAJ 

Polub też nasz fanpage i bądź na bieżąco z naszymi nowościami szkoleniowymi.