Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień (25.06.2022)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.

START:
25 czerwca 2022
CZAS TRWANIA:
CZAS TRWANIA: 13 godz. dyd. (model brytyjski)
CENA

Adres

PCDN "P-IN", ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn   View map

Kategorie

kursy doskonalące

Cel: Szkolenie II stopnia – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.
Program szkolenia drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe.

Wymagania wstępne:

 1. Kopia zaświadczenia o ukończeniu I stopnia MRR od licencjonowanego trenera;
 2. Zaświadczenie o prowadzonej praktyce przez przynajmniej 6 miesięcy od daty ukończenia stopnia  I potwierdzone przez kierownika/ dyrektora placówki gdzie prowadzone były zajęcia;

Adresaci szkolenia:

 1. Kurs II stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.
 2. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR.

Program szkolenia:

 • Ruch i jego funkcje;
 • Relacje między opiekunem a rodzicem;
 • Problemy z podopiecznymi;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, charakterystyka ogólna;
 • Praktyczne ćwiczenia.

Wymagania dodatkowe:

 • 100% frekwencja;
 • Aktywny udział w sesjach ruchowych i częściach teoretycznych. Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom;
 • Strój sportowy -70 % zajęć to zajęcia ruchowe.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MRR wg ISCO (4-POZIOMY):

Kurs podstawowy (Basic Course – BC) (poziom I i II – krajowy) – realizowany jest w danym kraju tylko przez liderów upoważnionych przez ISCO (np. w Polsce uprawnienia takie mają: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Bożena Kisiel, mgr Alicja Wilkołaska, mgr Maria Przasnyska,mgr Małgorzata Mroziak).

 • Poziom I –kurs dla początkujących – dla profesjonalistów i osób współpracujących w prowadzeniu zajęć (rodziców, młodzieży).
 • Poziom II- kurs dla zaawansowanych – liderów grup. Warunkiem udziału jest ukończenie warsztatu wstępnego (Poziom I) i odbycie co najmniej półrocznej praktyki w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.
 • Kurs międzynarodowy (poziom III i IV) – realizowany jest przez międzynarodowy zespół trenerów International Sherborne Co-operation (ISCO).
 • Poziom III – Kurs dla Zaawansowanych Praktyków (Advanced Practitioners Course- APC) – to dalsze doskonalenie warsztatu pracy (bez uprawnień do prowadzeniaszkoleń). Warunkiem jest ukończenie I i II poziomu kursu oraz roczna praca MRR.
 • Poziom IV-organizowany przez ISCO, przygotowuje do roli “nauczyciela” Ruchu Rozwijającego, uprawniania do prowadzenia szkoleń.

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Mroziak – od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu ( certyfikat nr 49) .

Termin: 25.06.2022

Koszt: 460 zł/ zaliczka 150 zł

Czas trwania: 08:30 – 18:30

Wykłady, warsztaty – czas trwania 13 godzin dydaktycznych – ( model brytyjski).

Zaliczka 150 zł  (płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem przez placówkę).

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w REGULAMINIE