Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 27 października 2018 r.


Notice: Undefined variable: start_datetime in /home/users/innowacje/public_html/odz/wp-content/themes/university/u-course/single-course-meta.php on line 30
DURATION:
CZAS TRWANIA: 13 godz. dyd. (model brytyjski)

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

kursy doskonalące
Termin: 27 października 2018 r.
Koszt: 380 zł/ zaliczka 100 zł
Czas trwania: 08:30 – 18:30

Wykłady, warsztaty – czas trwania 13 godzin dydaktycznych – ( model brytyjski) 

 

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców.

Cel:
Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

 Program szkolenia:

  1. Prezentacja prowadzącego oraz uczestników;
  2. Geneza Ruchu Rozwijającego- Rudolf Laban, Weronika Sherborne;
  3. Filozofia i zastosowanie metody;
  4. Zasady obowiązujące w Ruchu Rozwijającym;
  5. Obserwacja – wykorzystanie, narzędzia;
  6. Rodzaje ruchu-teoria i praktyka:ruch prowadzący do poznania ciała+ sesja ruchowa;/ ruch prowadzący do poznania ciała+ sesja ruchowa;
  7. poznawanie i poruszanie się w przestrzeni+ sesja ruchowa
  8. tworzenie relacji z partnerem+ sesja ruchowa;
  9. ruch prowadzący do współdziałania w grupie + sesja ruchowa;
  10. Czynności wykorzystywane w pracy
  11. Rodzaje relacji:
   • ruch „z”
   • ruch „przeciwko”
   • ruch „razem”
  12. Film prezentujący zajęcia Ruchu Rozwijającego;
  13. Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego.

 

Wymagania:

   1. 100% frekwencja;
   2. Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych. Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom – 70 % zajęć to zajęcia ruchowe;
   3. Należy zabrać ze sobą wygodny strój do ćwiczeń ruchowych oraz skarpetki do ćwiczeń boso (łącznie z leżeniem na podłodze).

 

Szkolenie I stopnia uprawnia do: Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia I stopnia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników.

 

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MRR wg ISCO (4-POZIOMY):

Kurs podstawowy (Basic Course – BC) (poziom I i II – krajowy) – realizowany jest w danym kraju tylko przez liderów upoważnionych przez ISCO (np. w Polsce uprawnienia takie mają: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Bożena Kisiel, mgr Alicja Wilkołaska, mgr Maria Przasnyska,mgr Małgorzata Mroziak) .

   • Poziom I –kurs dla początkujących – dla profesjonalistów i osób współpracujących w prowadzeniu zajęć (rodziców, młodzieży).
   • Poziom II- kurs dla zaawansowanych – liderów grup. Warunkiem udziału jest ukończenie warsztatu wstępnego (Poziom I) i odbycie co najmniej półrocznej praktyki w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.
   • Kurs międzynarodowy (poziom III i IV) – realizowany jest przez międzynarodowy zespół trenerów International Sherborne Co-operation (ISCO).
   • Poziom III – Kurs dla Zaawansowanych Praktyków (Advanced Practitioners Course- APC) – to dalsze doskonalenie warsztatu pracy (bez uprawnień do prowadzeniaszkoleń). Warunkiem jest ukończenie I i II poziomu kursu oraz roczna praca MRR.
   • Poziom IV-organizowany przez ISCO, przygotowuje do roli “nauczyciela” Ruchu Rozwijającego, uprawniania do prowadzenia szkoleń.

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Mroziak – od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu ( certyfikat nr 49) .

 

 

 

TOP