Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień (05.09.2020)

RUCH jako narzędzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowanie RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

ROZPOCZĘCIE:
5 września 2020
CZAS TRWANIA:
CZAS TRWANIA: 13 godz. dyd. (model brytyjski)

Adres

ODZ "Publisher-Innowacje" 43-400 Cieszyn, ul. ks. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące

Cel: Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców.

 Program szkolenia:

  1. Prezentacja prowadzącego oraz uczestników;
  2. Geneza Ruchu Rozwijającego- Rudolf Laban, Weronika Sherborne;
  3. Filozofia i zastosowanie metody;
  4. Zasady obowiązujące w Ruchu Rozwijającym;
  5. Obserwacja – wykorzystanie, narzędzia;
  6. Rodzaje ruchu-teoria i praktyka:ruch prowadzący do poznania ciała+ sesja ruchowa;/ ruch prowadzący do poznania ciała+ sesja ruchowa;
  7. poznawanie i poruszanie się w przestrzeni+ sesja ruchowa
  8. tworzenie relacji z partnerem+ sesja ruchowa;
  9. ruch prowadzący do współdziałania w grupie + sesja ruchowa;
  10. Czynności wykorzystywane w pracy
  11. Rodzaje relacji:
   • ruch „z”
   • ruch „przeciwko”
   • ruch „razem”
  12. Film prezentujący zajęcia Ruchu Rozwijającego;
  13. Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego.

Wymagania:

 1. 100% frekwencja;
 2. Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych. Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom – 70 % zajęć to zajęcia ruchowe;
 3. Należy zabrać ze sobą wygodny strój do ćwiczeń ruchowych oraz skarpetki do ćwiczeń boso (łącznie z leżeniem na podłodze).

Szkolenie I stopnia uprawnia do: Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia I stopnia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MRR wg ISCO (4-POZIOMY):

Kurs podstawowy (Basic Course – BC) (poziom I i II – krajowy) – realizowany jest w danym kraju tylko przez liderów upoważnionych przez ISCO (np. w Polsce uprawnienia takie mają: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Bożena Kisiel, mgr Alicja Wilkołaska, mgr Maria Przasnyska,mgr Małgorzata Mroziak) .

   • Poziom I –kurs dla początkujących – dla profesjonalistów i osób współpracujących w prowadzeniu zajęć (rodziców, młodzieży).
   • Poziom II- kurs dla zaawansowanych – liderów grup. Warunkiem udziału jest ukończenie warsztatu wstępnego (Poziom I) i odbycie co najmniej półrocznej praktyki w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.
   • Kurs międzynarodowy (poziom III i IV) – realizowany jest przez międzynarodowy zespół trenerów International Sherborne Co-operation (ISCO).
   • Poziom III – Kurs dla Zaawansowanych Praktyków (Advanced Practitioners Course- APC) – to dalsze doskonalenie warsztatu pracy (bez uprawnień do prowadzeniaszkoleń). Warunkiem jest ukończenie I i II poziomu kursu oraz roczna praca MRR.
   • Poziom IV-organizowany przez ISCO, przygotowuje do roli “nauczyciela” Ruchu Rozwijającego, uprawniania do prowadzenia szkoleń.

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Mroziak – od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu ( certyfikat nr 49) .

Termin: 05 września 2020 r. (tj. sobota)
Czas trwania: 08:30 – 18:30
Wykłady, warsztaty –
czas trwania 13 godzin dydaktycznych – (model brytyjski)

Koszt: 420 zł/os

Zaliczka 100 zł  (płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem po szkoleniu przez placówkę).

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w REGULAMINIE