Klucz dobrego startu w polisensoryczny świat - kurs doskonalący

Kurs wzbogaci warsztat pracy uczestnika o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

START:
23 marca 2024
CZAS TRWANIA:
10 h dydaktycznych
CENA

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn (II piętro)   View map

Kategorie

kursy doskonalące

Adresaci kursu:  nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy pracujących z dziećmi w ramach zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, AAC, terapeuci.

Cel kursu:

 1. Głównym celem kursu jest wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników na temat polisensorycznego doświadczania świata;
 2. W trakcie kursu uczestnicy poznają autorskie kreatywne pomysły: na rozwijanie motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ciekawości poznawczej i koncentracji uwagi a także doskonalenie samodzielności i umiejętności współdziałania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 3. Uczestnicy wzbogacą również swój warsztat pracy o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie przez młodsze dzieci poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

Program kursu:

 1. Zasady aktywnej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – organizacja bodźców sensorycznych i aktywności w grupie.
 2. Zmysłowe zadania do dotykania, liczenia i pisania – przykłady ćwiczeń edukacyjno-terapeutycznych.
 3. Masy i butelki sensoryczne jako forma stymulacji i aktywności wyciszającej.
 4. „Sensoskrzynki” i „Skrzynki czynności” – prezentacja pomocy, twórcze działanie i omówienie ich zastosowań.
 5. Balon. Ewaluacja szkolenia.

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik w trakcie kursu?:

 1. Będzie potrafił wykorzystać przedmioty codziennego użytku do wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci.
 2. Będzie potrafił tak zorganizować zajęcia i przestrzeń terapeutyczną tak aby stała się ona bardziej funkcjonalna i dostosowana do możliwości dziecka.
 3. Pozna sposoby tworzenia pomocy dydaktycznych i terapeutycznych bez znacznych nakładów finansowych oraz samodzielnie je przygotuje podczas kursu.
 4. Będzie posiadał bazę gotowych pomocy do wykorzystania w czasie zabaw lub zajęć;

Termin szkolenia: 23.03.2024 (sobota)
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:00)
Forma: Szkolenie stacjonarne
Koszt szkolenia: 420 zł/os.

W cenie kursu: 

 1. Zaświadczenie ukończenia kursu.
 2. Materiały w formie pdf wraz z aktywnymi linkami.
 3. Własnoręcznie przygotowane w trakcie trwania kursu różnorodne pomoce, które uczestnik zabiera ze sobą i może je zastosować podczas zajęć integracyjnych, rewalidacyjnych iterapeutycznych.
 4. Przerwa kawowa.

Prowadzenie: Szkolenie poprowadzą dr Iwona Wendreńska – oligofrenopedagożka, nauczycielka, tutorka i mentorka akademicka, propagatorka nowatorstwa dydaktycznego, trenerka prowadząca szkolenia z zakresu metodyki pracy w grupach o zróżnicowanych potrzebach.
Oraz mgr  Elżbieta Figura-Milczanowska  – Kreatywny terapeuta, pedagog z zakresu edukacji wspomagania osób z ASD, terapeuta zajęciowy pracujący od prawie 17 lat z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Obecnie pracuje w Centrum Wspierania Rozwoju Sensus w Żorach gdzie zajmuje się realizacją zajęć WWR, prowadzi również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki oraz indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocji. Jej pasją jest praca z wykorzystywaniem śpiewania „uczestniczącego” i AAC (Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej) oraz zastosowanie różnorodnych przedmiotów codziennego użytku w terapii dzieci czego efektem jest szkolenie „Sensopraca się opłaca. Od słoika do stolika” oraz „TU Się Bawi”. Jej życiowe motto brzmi „Nie ograniczaj swoich wyzwań. Rzucaj wyzwanie swoim ograniczeniom” Jerry Dunn.