Klucz dobrego startu w polisensoryczny świat - kurs doskonalący

Kurs wzbogaci warsztat pracy uczestnika o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

CZAS TRWANIA:
10 h dydaktycznych
CENA

Adres

PCDN, ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn (II piętro)   View map

Kategorie

kursy doskonalące

Adresaci kursu:  nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy pracujących z dziećmi w ramach zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, AAC, terapeuci.

Cel kursu:

 1. Głównym celem kursu jest wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników na temat polisensorycznego doświadczania świata;
 2. W trakcie kursu uczestnicy poznają autorskie kreatywne pomysły: na rozwijanie motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ciekawości poznawczej i koncentracji uwagi a także doskonalenie samodzielności i umiejętności współdziałania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 3. Uczestnicy wzbogacą również swój warsztat pracy o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie przez młodsze dzieci poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

Program kursu:

 1. Zasady aktywnej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – organizacja bodźców sensorycznych i aktywności w grupie.
 2. Zmysłowe zadania do dotykania, liczenia i pisania – przykłady ćwiczeń edukacyjno-terapeutycznych.
 3. Masy i butelki sensoryczne jako forma stymulacji i aktywności wyciszającej.
 4. „Sensoskrzynki” i „Skrzynki czynności” – prezentacja pomocy, twórcze działanie i omówienie ich zastosowań.
 5. Balon. Ewaluacja szkolenia.

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik w trakcie kursu?:

 1. Będzie potrafił wykorzystać przedmioty codziennego użytku do wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci.
 2. Będzie potrafił tak zorganizować zajęcia i przestrzeń terapeutyczną tak aby stała się ona bardziej funkcjonalna i dostosowana do możliwości dziecka.
 3. Pozna sposoby tworzenia pomocy dydaktycznych i terapeutycznych bez znacznych nakładów finansowych oraz samodzielnie je przygotuje podczas kursu.
 4. Będzie posiadał bazę gotowych pomocy do wykorzystania w czasie zabaw lub zajęć;

Termin szkolenia: 2024 (dokładny termin zostanie podany wkrótce)
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:00)
Forma: Szkolenie stacjonarne
Koszt szkolenia: 420 zł/os.

W cenie kursu: 

 1. Zaświadczenie ukończenia kursu.
 2. Materiały w formie pdf wraz z aktywnymi linkami.
 3. Własnoręcznie przygotowane w trakcie trwania kursu różnorodne pomoce, które uczestnik zabiera ze sobą i może je zastosować podczas zajęć integracyjnych, rewalidacyjnych iterapeutycznych.
 4. Przerwa kawowa.

Prowadzenie: Szkolenie poprowadzi dr Iwona Wendreńska– doświadczony nauczyciel ,wykładowca UŚ, pedagog specjalny, szkoleniowiec, instruktor KLANZY oraz Elżbieta Figura-Milczanowska