Informatyka i technologie informacyjne

Categories

studia podyplomowe

Studia prowadzone są przez Katedrę Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Publisher-Innowacje w Cieszynie

Cel studiów:

–   przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych w szkole podstawowej,
– przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych: ECDL w zakresie bazowym oraz zaawansowanym z wybranych produktów ECDL.

Adresaci: Studia są skierowane do nauczycieli szkół podstawowych,pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka i technologia informacyjna.

 

Czas trwania studiów: 350 godzin (trzy semestry),zajęcia co dwa tygodnie w trybie weekendowym (sobota,niedziela)

Planowany termin rozpoczęcia  kolejnej edycji: Październik/Listopad 2018 r.

termin zakończenia studiów: Grudzień 2019 r.

Uruchomienie kierunku: min. 14 osób

Dane kontaktowe (rekrutacja):

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie

  1. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn

tel. (033) 85 82 602 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 16:30)

strona: www.odz.edu.pl   |   e-mail: info@odz.edu.pl

oraz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Katedra Inżynierii Produkcji

  1. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (budynek A, pokój A12)

strona: http://www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/  |   adres do kontaktu: skukla@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

Sekretarz studiów: dr inż. Sławomir Kukla

Czesne należy wpłacać na konto:

Wysokość opłaty semestralnej: 1 250 zł

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

Nowy numer konta: 21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: Podyplomowe Informatyka + imię nazwisko semestr