„Bajkowa Tabliczka Mnożenia" warsztaty szkoleniowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  innowacyjną, bardzo skuteczną i szybką metodą nauczania tabliczki mnożenia, która poprzez zabawę oraz techniki obrazowe pomaga dzieciom zapamiętać poszczególne przykłady ukryte w zabawnych historyjkach o zwierzętach.

START:
11 maja 2019
DURATION:
5 godz. dydaktycznych

Address

ODZ "Publisher-Innowacje" 43-400 Cieszyn, ul. ks.Świeżego 8   View map

Categories

kursy doskonalące

Termin: 11.05. 2019 r.         
Czas trwania: 14:00-18:30   
szkolenie w formie warsztatów max. 30 uczestników

Cena: 300 zł/os
zaliczka: 100 zł  (płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem po szkoleniu przez placówkę) Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w   REGULAMINIE 

w cenie szkolenia:
 – każdy uczestnik otrzyma pełen komplet pomocy do nauki tabliczki mnożenia (zestaw zawiera: podręcznik ”Bajkowa tabliczka mnożenia”,, zeszyt dla dziecka, zestaw kolorowych obrazków z historyjkami (A4) zestaw małych karteczek służących do utrwalania materiału oraz płytę, która zawiera wszystkie bajki opowiedziane przeze autorkę, w sposób wesoły i bardzo przystępny.)

– certyfikat,
-przerwa kawowa,     

Adresaci szkolenia: nauczyciele klas I-III, nauczyciele matematyki ,terapeuci pedagogiczni, psycholodzy,rodzice i opiekunowie, którzy chcą aby ich dziecko z radością i zabawą pokochało naukę tabliczki mnożenia.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z  innowacyjną, bardzo skuteczną i szybką metodą nauczania tabliczki mnożenia, która poprzez zabawę oraz techniki obrazowe pomaga dzieciom zapamiętać poszczególne przykłady.

Tabliczkę mnożenia nauczyciel musi wprowadzić już w klasie 2, natomiast myślenie abstrakcyjne, które jest konieczne do zrozumienia istoty mnożenia, rozwija się dopiero ok 10-11 roku życia.  Stąd wkuwanie na pamięć poszczególnych przykładów i zapominanie ich. W istocie uczenie się tabliczki niesie ze sobą znaczny stres, obniżenie poczucia własnej wartości oraz łzy.

Proponowana przez autorkę metoda jest przyjazna dziecku, bazuje na jego mocnych stronach, na zabawie i radości, która jest dobrą motywacja do zapamiętywania poszczególnych przykładów ukrytych w zabawnych historyjkach o zwierzętach.

Metoda BTM  jest to metodą do nauki tabliczki mnożenia dla dzieci :

  • o prawidłowym rozwoju intelektualnym (5-12 r ż.);
  •  z deficytami pamięci , z zaburzoną  koncentracją  uwagi;
  •  z Autyzmem ,z Zespołem Aspergera , z problemem nadpobudliwości psychomotorycznej;
  •  z porażeniem  mózgowym;
  •  z dyskalkulią  oraz dysleksją;
  • z powodzeniem może być stosowana w klasie dla grupy dzieci, jak też w terapii indywidualnej.

Prowadzenie: mgr Małgorzaty Aszyk psycholog-terapeuta oraz logopeda. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie gdańskim z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat z technik uczenia się i szybkiego zapamiętywania.  Od 18 lat prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.