Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.


Notice: Undefined variable: start_datetime in /home/users/innowacje/public_html/odz/wp-content/themes/university/u-course/single-course-meta.php on line 30
DURATION:
każde szkolenie: 2 godz. zegarowe,

Address

ODZ ul. ks. Świeżego 8 Cieszyn   View map

Categories

kursy doskonalące

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Cykl składa się z 7 dwugodzinnych modułów szkoleniowych, obejmujących nauczanie programowania we wszystkich obszarach realizowanych na tym etapie kształcenia. Szkolenia będą realizowane raz w miesiącu: od listopada 2017 do maja 2018.

Program został skonstruowany w ten sposób, że nauczyciel może wziąć udział w całym cyklu szkoleń lub w pojedynczych, wybranych przez niego modułach.


Zespół autorski Metody EduMx: Adam Jaronicki, Grzegorz Dariusz Gołyszny, Lucyna Gołyszny, Emilia Gibiec

Metoda EduMix, została opracowana przez zespół nauczycieli praktyków. Jest ona nowoczesnym rozwiązaniem dydaktyczno-metodycznym, zarówno w obszarze nabywania przez ucznia umiejętności, wiedzy, kształtowania postaw wynikających z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej jak i w obszarze różnorodnych form pracy wykorzystujących różne środowiska. Rozproszenie w edukacji jest częstym przeciwnikiem jej skuteczności.

Metoda EduMix penetruje wszystkie obszary edukacyjne wyzwalając potencjał potrzebny do tworzenia ścieżek myślenia komputacyjnego, algorytmicznego, matematycznego, programistycznego, porządkując, układając spiralnie materiał nauczania ułatwiający uczenie się ucznia.

Nauczyciel realizując nauczanie wczesnoszkolne z wykorzystaniem Metody EduMix staje się aranżerem zajęć tworząc komfortową przestrzeń do uczenia się dziecka informatyki. Uczniowie samodzielnie, w sposób niczym nie skrępowany wytyczają ścieżki własnego rozwoju w ramach danej jednostki lekcyjnej, modułu tematycznego.

Metoda EduMix kładzie szczególny nacisk na wyznaczanie celów wspólnie z uczniem. Uczeń proponuje również swoje rozwiązania zadań, a nauczyciel przyjmuje je, w celu wspólnego analizowania z nim poprawności rozwiązań i wskazywania mu ścieżek do poszukiwania dalszego rozwoju.

Prezentując nowoczesne rozwiązanie dydaktyczno-metodyczne, które w prowadzonym pilotażu przez Firmę „Publisher-Innowacje” zostało ocenione przez nauczycieli bardzo wysoko, zespół autorów wierzy, że Metoda EduMix przyczyni się do zmiany dydaktyki współczesnej szkoły, której głównym walorem powinna być skuteczność, a uczniom powinna przywrócić chęć do nauki i poczucie bezpieczeństwa w systemie szkolnym.

Prowadzenie: Cykl szkoleń poprowadzą nauczyciele z wieloletnim stażem w edukacji wczesnoszkolnej, Dariusz Grzegorz Gołyszny i Lucyna Gołyszny.


TUTAJ znajduje się harmonogram i opis poszczególnych modułów.

UWAGA! Można zgłaszać udział także w pojedynczych modułach szkolenia


Cena udziału dla jednego nauczyciela w pojedynczym module szkolenia wynosi: 45 zł

W wypadku zadeklarowania udziału w całym cyklu szkoleń cena dla jednego uczestnika wynosi: 280 zł


TOP