Oferta szkoleń ramach wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego po powrocie do szkół

Oferta szkoleń ramach wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego po powrocie do szkół

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli P-IN w Cieszynie, akredytowana placówka Śląskiego Kuratora Oświaty, widząc potrzebę wywoływania mechanizmów konstruktywnych po pandemii, przedstawia propozycję szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów, w zakresie wsparcia wychowawczego, psychoprofilaktycznego dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia wpisują się w kolejny etap w harmonogramie działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkół, przygotowanym przez MEiN , Śląskiego Kuratora Oświaty, ORE i innych instytucji działających na rzecz oświaty.

Poniżej prezentujemy przygotowane  tematy, z których możemy przeszkolić kadrę pedagogiczną. Jesteśmy również gotowi do realizacji tematyki zgłoszonej indywidualnie przez poszczególne placówki wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Szkolenia będą prowadzone on-line.

Jeśli  chcecie Państwo abyśmy przeszkolili kadrę waszej placówki, w którymś z przygotowanych zakresów tematycznych lub w innym  konkretnym temacie prosimy o kontakt mailowy info@odz.edu.pl lub telefoniczny 505 981 381

PROGRAM POMOCY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Tematyka szkoleń on-line:

 1. Jak udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom w czasie i po pandemii?

 2. „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole.

 3. „Trudności dzieci w powrocie do szkoły – radzenie sobie z napięciem, zaburzenia zachowania, psychosomatyczne objawy lękowe”

 4. Budowanie poczucia wartości u uczniów. Co mówić, by dodawać im skrzydeł?

 5. Jak zintegrować klasę po izolacji społecznej?

 6. Jak wspierać dziecko lękowe i depresyjne w czasach izolacji społecznej?

 7. Zabawy i techniki wyciszające i relaksacyjne dla dzieci.

 8. “Kiedy wpadasz w złość i masz wszystkiego dość”- jak sobie radzić ze złością i frustracją w pracy nauczyciela?

 9. “Calm down and…”- sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała, emocji i umysłu.

 10. Jak wzmacniać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w wieku szkolnym?

 11. Komunikacja empatyczna – jak ją okazywać i jak z niej korzystać w szkole.

 12. Hate Speech wśród uczniów – praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej.

 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.

 14. Jak wspierać rozwój każdego ucznia w zróżnicowanym zespole klasowym.

 15. Sposoby pomocy dziecku z trudnościami w sferze społecznej i emocjonalnej. Przegląd metod pracy terapeutycznej.

 16. Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów jak sobie z nimi radzić.

 17. Dlaczego dzieci źle się zachowują? O potrzebie przynależności i znaczenia u dzieci.

 18. Godzina wychowawcza – wartościowe scenariusze ćwiczeń i zajęć, budujące relacje i integrujące grupę.

 19. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.

 20. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.

 21. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.

 22. Podstawy diagnozy molestowania seksualnego wobec dzieci i młodzieży.

 23. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych.

 24. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej.

 25. Psychomanipulacja a destrukcyjna działalność sekt. Wczesna interwencja jako skuteczna ochrona przed sektami.

 26. Tutoring w edukacji – talent i potencjał ucznia.

 27. Stalking – zasady postępowania i udzielanie pomocy.

 28. Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?

 29. Mobbing w szkole – sylwetka sprawcy i ofiary, zapobieganie.