TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli “P-IN” w Cieszynie zaprasza w dniach 24.10 -25.10.2020 r. na szkolenie certyfikujące TUS  dla nauczycieli.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie.  Zapisy i szczegółowy zakres szkolenia >>>>TUTAJ