Informacja o zajęciach w ODZ

Informacja o zajęciach w ODZ

Informujemy, że niezależnie od strajku wszystkie zajęcia w ODZ w Cieszynie  (warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, studia podyplomowe, szkolenia otwarte) odbywają się normalnie wg harmonogramu.