Terapia Ręki PTR© I stopień – Kursy certyfikacyjne nadający uprawnienia  2020 r.

Terapia Ręki PTR© I stopień – Kursy certyfikacyjne nadający uprawnienia 2020 r.

ODZ w Cieszynie zaprasza  w dniach 24.01. – 24.01. 2020 r.wszystkich zainteresowanych nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursy certyfikacyjne I stopnia nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR© . Szczegóły i zapisy TUTAJ