Terapia Ręki PTR©  I i II stopień – Kursy certyfikacyjne nadający uprawnienia  2019 r.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kursy certyfikacyjne nadający uprawnienia 2019 r.

ODZ w Cieszynie zaprasza  w dniach 31.05. – 02.06. 2019 r.wszystkich zainteresowanych nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursy certyfikacyjne I i II stopnia nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR© . Szczegóły i zapisy TUTAJ