Informacja o otwieranych kierunkach studiów podyplomowych w marcu 2019 r.

Informacja o otwieranych kierunkach studiów podyplomowych w marcu 2019 r.

Informujemy, że w marcu 2019 r. zostają otwarte następujące kierunki studiów podyplomowych organizowanych z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu: 

  1. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  – 19.03.2019
  2. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 22.03.2019 
  3. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 15.03. 2019
  4. Przygotowanie pedagogiczne – 31.03.2019

Informujemy również, że są jeszcze wolne miejsca na otwieranych kierunkach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kierunków.