Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Zapraszamy 30 marca 2019 r. na kurs I stopnia Ruch Rozwijający W. Sherborne prowadzony przez mgr Małgorzatę Mroziak

Kurs ma za zadanie przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.  CZYTAJ WIĘCEJ>>