SZKOLENIE ODWOŁANE -Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przyrodniczym  poprzez wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji – warsztaty szkoleniowe

SZKOLENIE ODWOŁANE -Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przyrodniczym poprzez wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji – warsztaty szkoleniowe

ODZ w Cieszynie zaprasza 13.12. 2018 r. o godzinie 15:00 wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej,  edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej na  szkolenie, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przyrodniczym poprzez stosowanie na zajęciach eksperymentów i obserwacji, wdrażanie postaw badawczych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Wszystkie szczegóły i zapisy >>>TUTAJ