Kurs I stopnia języka migowego dla nauczycieli

Kurs I stopnia języka migowego dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego “Publisher-Innowacje” w Cieszynie zaprasza na kurs I stopnia języka migowego.  Kurs dedykowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Celem kursu jest nabycie wiedza i umiejętności umożliwiających w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami z ubytkiem słuchu w różnym stopniu. Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest praktyczne nauczenie słuchaczy posługiwania się ok. 500 znakami pojęciowymi języka miganego w sposób zgodny z zasadami systemu językowo-miganego.

Szczegóły i organizacja kursu  >>>TUTAJ