Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 13.04.2019 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty szkoleniowe, których celem jest zapoznanie z Odimienną Metodą Nauki Czytania – innowacyjną metodą dotyczącą nauki czytania dla dzieci przedszkolnych.

Szkolenie prowadzone jest przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedną z nielicznych osób, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej. Szczegóły szkolenia i zapisy >>>TUTAJ