Prace laureatów IV Regionalnego Konkursu Bibliotecznego

         Kategoria I: Uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

  I Nagroda:     Liliana Witkowska 

     II Nagroda:    Aleksandra Ryba 

 II Nagroda:  Natalia Wnuk 

 Wyróżnienie:  Krzysztof Płaza  

 Wyróżnienie:  Nadia Cieślar

  Wyróżnienie:  Marta Jóźwik  

         Kategoria II: Uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych

I Nagroda – Małgorzata Bogocz

II Nagroda:  Anna Herjan

III Nagroda:  Bartosz Prygiel

Wyróżnienie: Michał Herzyk

 

Kategoria III: Uczniowie klas VII oraz klas gimnazjalnych

I Nagroda:  Sabina Morcinek

II Nagroda:  Agata Kozieł

III Nagroda : Karolina Dynek

Wyróżnienie: Oliwia Szweblik

Kategoria IV: Uczniowie szkół specjalnych
 I Nagroda:    Małgorzata Szarlej

  II Nagroda: Natalia Tubacka 

  II Nagroda: Mateusz Zimoch