„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole” – kurs doskonalący

„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole” – kurs doskonalący

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher-Innowacje”w Cieszynie zaprasza nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, a także wychowawców świetlic na kurs doskonalący, którego zadaniem jest przybliżenie szachów jako narzędzia stymulującego rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtującego jego osobowość i pozwalającego na rozwój jego twórczego potencjału.

Wszystkie szczegóły znajdują się TUTAJ