Zmiany w finansowaniu szkoleń w ramach wsparcia metodycznego II semestr 2017/2018

Zmiany w finansowaniu szkoleń w ramach wsparcia metodycznego II semestr 2017/2018

W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela wprowadzonymi  art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) informujemy, że udział w konferencjach metodycznych jest bezpłatny dla nauczycieli tych  gmin i placówek, które podpisały umowę na doskonalenie zawodowe nauczycieli z ODZ “Publisher-Innowacje” w Cieszynie.

Pozostałe jednostki oświatowe, które nie podpisały umowy będą obciążone kosztami uczestnictwa nauczycieli w pojedynczych  szkoleniach (wg harmonogramu doskonalenia zawodowego przygotowanego na II semestr roku szkolnego 2017/2018).

Koszt uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 65 zł. Faktury zbiorcze dla danej placówki, wystawiane będą raz na kwartał.