Ośrodek Doskonalenia Zawodowego od 2008 r. w ramach corocznej umowy z gminami Powiatu Cieszyńskiego prowadzi wsparcie metodyczne dla nauczycieli placówek oświatowych. W ramach wsparcie metodycznego w każdym roku szkolnym przeprowadzonych jest 80 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów (40 szkoleń w semestrze). Są to lekcje otwarte, szkolenia wyjazdowe, warsztaty.

Udział w konferencjach metodycznych jest bezpłatny dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego.

UWAGA! Zapisu na interesujący Państwa warsztat można dokonać przez naszą stronę internetową.

W tym celu prosimy wejść w interesujące Państwa szkolenie – wybrane z listy poniżej i kliknąć w opcję “Zgłoś udział”

Cały harmonogram warsztatów zaplanowanych na I semestr roku szkolnego 2017/2018 można pobrać  tutaj

Poza konferencjami metodycznymi, i warsztatami oferujemy również konsultacje indywidualne.

W ramach wsparcia metodycznego oferujemy Państwu również konsultacje indywidualne.

Przy Ośrodku Doskonalenia Zawodowego działają trzy punkty konsultacyjne dla nauczycieli Powiatu Cieszyńskiego.

  1. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: PP nr 20 w Cieszynie,ul. Św. Jerzego 4 Metodyk: mgr Ewa Klima, e-mail: ewaklima@wp.pl
  2. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: SP nr 3 w Skoczowie, ul. Osiedlowa 1 Metodyk: mgr Kalina Stefaniak, tel. kom.: 697 092 128
  3. Punkt konsultacyjny dla pozostałych nauczycieli: ODZ „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8 e-mail: info@odz.edu.pltel.: 033 858 26 02

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod podane telefony bądź adresy mailowe.

Wsparcie metodyczne oprócz szkoleń i konsultacji indywidualnych obejmuje również organizowanie oraz współorganizowanie przez ODZ konkursów dla dzieci i młodzieży.

konkurs ``EKOCHEM``

W ramach wsparcia metodycznego wraz z Zespołem Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Polskim Klubem Ekologicznym w Skoczowie, organizujemy Powiatowy Konkurs “EKOCHEM”

konkurs biblioteczny

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie razem z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie oraz Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju organizują Regionalny Konkurs Biblioteczny W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się III edycja konkursu.

konkurs informatyczny

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego jest współorganizatorem wraz z mgr Anną Wysocką „Powiatowego konkursu informatycznego”. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się już XIII edycja konkursu.

Wsparcie metodyczne

biblioteka
06.11.2017

Temat: "Regionalizm w bibliotece szkolnej."

biologia
12.10.2017

Temat: "NAUCZANIE PRZEZ DZIAŁANIE: Budowa i podział układu kostnego człowieka. Od narządu do komórki." (lekcja otwarta) cz.2. Nowa podstawa programowa z biologii.

chemia 22.11.2017

Temat: "Zadania konkursowe."

dyrektorzy przedszkoli 28.08.2017

Temat: "Realizacja nowej  podstawy programowej w przedszkolu i inne zmiany."

dyrektorzy szkół 28.08.2017

Temat: "Obowiązujące dokumenty placówki w kontekście zmian prawa oświatowego."

edukacja wczesnoszkolna 07.12.17

Temat: cz.1. "Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci ." cz.2. "Świątecznie , kreatywnie ….prace plastyczne." cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji."

edukacja wczesnoszkolna 09.11.17

Temat: cz.1."Patologia mowy ." cz.2." Jak wykorzystać różne masy na zajęciach z dziećmi " cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji." 

edukacja wczesnoszkolna 10.10.17

Temat: cz. 1."Plan Daltoński – jak wprowadzać na lekcjach i zajęciach w przedszkolu?" cz. 2. "Jesiennie …. prace plastyczne i techniczne ." cz. 3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji .Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych ."

edukacja wczesnoszkolna 11.10.17

cz.1."Plan Daltoński – jak wprowadzać na lekcjach i zajęciach w przedszkolu?" cz.2. "Jesiennie …. prace plastyczne i techniczne ." cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji .Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych ."

edukacja wczesnoszkolna 14.12.17

Temat: cz.1. "Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci ." cz.2. "Świątecznie , kreatywnie ….prace plastyczne." cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji."

fizyka
06.11.2017

Temat: "Od smartfona do Newtona -czyli nie ma techniki bez fizyki."

geografia
16.10.2017

Temat: "Realizacja podstawy programowej z geografii w klasie VII, ze szczególnym uwzględnieniem nowych działów tematycznych."

historia (SP i G) 26.10.2017

Temat: "100-lecie Niepodległości. Cz. 1. Sytuacja polskiej grupy narodowej na Śląsku Cieszyńskim pod panowaniem austriackim (do 1918 r.) "

informatyka (IV-VI SP) 16.11.2017

Temat: "Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy."

informatyka (VII SP i II-III G) 26.10.2017

Temat: "Szkoła wobec wirtualnej rzeczywistości."

j. angielski (I-III SP) 27.11.2017

Temat: "Keep calm & carry on" - jak sprostać zmianom w nauczaniu języka angielskiego w klasach I-III SP

j. angielski (IV-VII SP) 20.11.2017

Temat: "Keep calm & carry on" - jak sprostać zmianom w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VII SP

j. niemiecki 24.10.2017

Temat: “Landeskunde DACHL mit QR-Codes und anderen Apps.” prowadzenie: mgr Justyna Sobota

j. polski (IV-VI SP) 07.11.2017

Temat: "Podążając za uczniem - o nauczaniu języka polskiego w klasie IV."

j. polski (VII SP) -19.09.

Temat: "Nowy początek - kształcenie polonistyczne w klasie VII."

j.polski (VII SP)
12.10.2017

Temat: "Homo sum w różnych konfiguracjach."

matematyka (IV- VI SP) 22.11.17

Temat: "Siłownia umysłowa czyli logiczne gry, zabawy i łamigłówki."

matematyka (IV-VI SP) 20.09.2017

Temat: "Matematyka jest wszędzie - eksperymenty, projekty i doświadczenia z matematyką w tle lub w roli głównej."

matematyka (VII SP i II-III G) 25.10.2017

Temat: "Obszary działań nauczyciela, które mają wpływ na efektywność procesu kształcenia - co poprawia, a co osłabia motywację uczniów."

muzyka
15.11.2017

Temat: "Śpiewamy i gramy w świątecznym nastroju - wykorzystanie instrumentarium Carla Orffa w opracowaniach kolęd, pastorałek i utworów świątecznych."

pedagodzy szkolni 13.11.2017

Temat: "Rozpoznanie dysleksji i formy pomocy uczniom dyslektycznym w szkole."

plastyka 21.11.2017

Temat: "Przykłady prac plastycznych do wykonania w warunkach szkolnych."

przyroda 27.09.2017

Temat: "Pszczele miasteczko w Dzięgielowie- warsztaty pszczelarskie."

religia ewangelicka 15.11.2017

Temat: "Słowiański Luter-Jerzy Trzanowski w 485 rocznicę urodzin i 380 rocznicę śmierci."

religia katolicka 16.11.17

Temat: "Podstawa programowa w kl. VII i kryteria oceniania."

religia katolicka 25.09.17

Temat: "Katecheza liturgiczna w praktyce."

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli 28.11.2017

Podczas pierwszego spotkania zostanie omówiona m.in forma współpracy w ramach sieci oraz zakres tematyczny. UWAGA! prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie  laptopów.

świetlica 24.10.2017

Temat: "Dziwne ptaki i inne cudaki."

technika
17.10.2017

Temat: "Konstrukcje filarem edukacji technicznej - wybrane przykłady prac wytwórczych."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 09.10.2017

Temat: "Wdrażanie nowej podstawy programowej."

wychowanie fizyczne

Temat: "Wprowadzenie do nauki tenisa ziemnego."

wychowanie fizyczne 27.09.17

Temat:cz.1. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego." cz.2. "Koszykówka- gry zabawy."- zajęcia otwarte 

wychowanie przedszkolne -grudzień

zajęcia otwarte - dokładny termin i data zostaną podane wkrótce.

wychowanie przedszkolne 16.11.17

Temat: "Działalność innowacyjna – nowe założenia wynikające z zapisów prawnych."

wychowanie przedszkolne 26.10.17

Temat: "Kształcenie kompetencji matematycznych w świetle zapisów nowej podstawy programowej."

wychowanie przedszkolne 28.09.17

Temat: "Kształcenie kompetencji językowych w świetle zapisów nowej podstawy programowej."