Ośrodek Doskonalenia Zawodowego od 2008 r. w ramach corocznej umowy z gminami Powiatu Cieszyńskiego prowadzi wsparcie metodyczne dla nauczycieli placówek oświatowych. W ramach wsparcie metodycznego w każdym roku szkolnym przeprowadzonych jest 80 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów (40 szkoleń w semestrze). Są to lekcje otwarte, szkolenia wyjazdowe, warsztaty.

Udział w konferencjach metodycznych jest bezpłatny dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego.

UWAGA! Zapisu na interesujący Państwa warsztat można dokonać przez naszą stronę internetową.

W tym celu prosimy wejść w interesujące Państwa szkolenie – wybrane z listy poniżej i kliknąć w opcję „Zgłoś udział”

Cały harmonogram warsztatów zaplanowanych na I semestr roku szkolnego 2017/2018 można pobrać  tutaj

Poza konferencjami metodycznymi, i warsztatami oferujemy również konsultacje indywidualne.

W ramach wsparcia metodycznego oferujemy Państwu również konsultacje indywidualne.

Przy Ośrodku Doskonalenia Zawodowego działają trzy punkty konsultacyjne dla nauczycieli Powiatu Cieszyńskiego.

  1. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: PP nr 20 w Cieszynie,ul. Św. Jerzego 4 Metodyk: mgr Ewa Klima, e-mail: ewaklima@wp.pl
  2. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: SP nr 3 w Skoczowie, ul. Osiedlowa 1 Metodyk: mgr Kalina Stefaniak, tel. kom.: 697 092 128
  3. Punkt konsultacyjny dla pozostałych nauczycieli: ODZ „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8 e-mail: info@odz.edu.pltel.: 033 858 26 02

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod podane telefony bądź adresy mailowe.

Wsparcie metodyczne oprócz szkoleń i konsultacji indywidualnych obejmuje również organizowanie oraz współorganizowanie przez ODZ konkursów dla dzieci i młodzieży.

konkurs ``EKOCHEM``

W ramach wsparcia metodycznego wraz z Zespołem Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Polskim Klubem Ekologicznym w Skoczowie, organizujemy Powiatowy Konkurs „EKOCHEM”

konkursy biblioteczne

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ JASTRZĘBIA-ZDROJU

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie razem z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie oraz Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju zapraszają uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do udziału w IV Regionalnym Konkursie Bibliotecznym „Wielki powrót Ondraszka czyli nowe, przedziwne historie o beskidzkim zbójniku w XXI wieku.” Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i regulaminem

KONKURS DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO NA SCENARIUSZ ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH EDUKACJI REGIONALNEJ

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Cieszynie, zapraszają nauczycieli bibliotekarzy ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu cieszyńskiego do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz zajęć dotyczących edukacji regionalnej „Śląsk Cieszyński w opowieściach ludowych”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i regulaminem

konkurs informatyczny

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego jest współorganizatorem wraz z mgr Anną Wysocką „Powiatowego konkursu informatycznego”. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się już XIII edycja konkursu.

Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego. 

Wsparcie metodyczne

biblioteka
06.11.2017

Temat: "Regionalizm w bibliotece szkolnej."

biologia
12.10.2017

Temat: "NAUCZANIE PRZEZ DZIAŁANIE: Budowa i podział układu kostnego człowieka. Od narządu do komórki." (lekcja otwarta) cz.2. Nowa podstawa programowa z biologii.

chemia 22.11.2017

Temat: "Zadania konkursowe."

dyrektorzy przedszkoli 28.08.2017

Temat: "Realizacja nowej  podstawy programowej w przedszkolu i inne zmiany."

dyrektorzy szkół 28.08.2017

Temat: "Obowiązujące dokumenty placówki w kontekście zmian prawa oświatowego."

edukacja wczesnoszkolna 07.12.17

Temat: cz.1. "Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci ." cz.2. "Świątecznie , kreatywnie ….prace plastyczne." cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji."

edukacja wczesnoszkolna 09.11.17

Temat: cz.1."Patologia mowy ." cz.2." Jak wykorzystać różne masy na zajęciach z dziećmi " cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji." 

edukacja wczesnoszkolna 10.10.17

Temat: cz. 1."Plan Daltoński – jak wprowadzać na lekcjach i zajęciach w przedszkolu?" cz. 2. "Jesiennie …. prace plastyczne i techniczne ." cz. 3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji .Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych ."

edukacja wczesnoszkolna 11.10.17

cz.1."Plan Daltoński – jak wprowadzać na lekcjach i zajęciach w przedszkolu?" cz.2. "Jesiennie …. prace plastyczne i techniczne ." cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji .Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych ."

edukacja wczesnoszkolna 14.12.17

Temat: cz.1. "Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci ." cz.2. "Świątecznie , kreatywnie ….prace plastyczne." cz.3. "Aktualności : Nowa Reforma Edukacji."

fizyka
06.11.2017

Temat: "Od smartfona do Newtona -czyli nie ma techniki bez fizyki."

geografia
16.10.2017

Temat: "Realizacja podstawy programowej z geografii w klasie VII, ze szczególnym uwzględnieniem nowych działów tematycznych."

historia (SP i G) 26.10.2017

Temat: "100-lecie Niepodległości. Cz. 1. Sytuacja polskiej grupy narodowej na Śląsku Cieszyńskim pod panowaniem austriackim (do 1918 r.) "

informatyka (IV-VI SP) 16.11.2017

Temat: "Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy."

informatyka (VII SP i II-III G) 26.10.2017

Temat: "Szkoła wobec wirtualnej rzeczywistości."

j. angielski (I-III SP) 27.11.2017

Temat: "Keep calm & carry on" - jak sprostać zmianom w nauczaniu języka angielskiego w klasach I-III SP

j. angielski (IV-VII SP) 20.11.2017

Temat: "Keep calm & carry on" - jak sprostać zmianom w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VII SP

j. niemiecki 24.10.2017

Temat: „Landeskunde DACHL mit QR-Codes und anderen Apps.” prowadzenie: mgr Justyna Sobota

j. polski (IV-VI SP) 07.11.2017

Temat: "Podążając za uczniem - o nauczaniu języka polskiego w klasie IV."

j. polski (VII SP) -19.09.

Temat: "Nowy początek - kształcenie polonistyczne w klasie VII."

j.polski (VII SP)
12.10.2017

Temat: "Homo sum w różnych konfiguracjach."

matematyka (IV- VI SP) 22.11.17

Temat: "Siłownia umysłowa czyli logiczne gry, zabawy i łamigłówki."

matematyka (IV-VI SP) 20.09.2017

Temat: "Matematyka jest wszędzie - eksperymenty, projekty i doświadczenia z matematyką w tle lub w roli głównej."

matematyka (VII SP i II-III G) 25.10.2017

Temat: "Obszary działań nauczyciela, które mają wpływ na efektywność procesu kształcenia - co poprawia, a co osłabia motywację uczniów."

muzyka
15.11.2017

Temat: "Śpiewamy i gramy w świątecznym nastroju - wykorzystanie instrumentarium Carla Orffa w opracowaniach kolęd, pastorałek i utworów świątecznych."

pedagodzy szkolni 13.11.2017

Temat: "Rozpoznanie dysleksji i formy pomocy uczniom dyslektycznym w szkole."

plastyka 21.11.2017

Temat: "Przykłady prac plastycznych do wykonania w warunkach szkolnych."

przyroda 27.09.2017

Temat: "Pszczele miasteczko w Dzięgielowie- warsztaty pszczelarskie."

religia ewangelicka 15.11.2017

Temat: "Słowiański Luter-Jerzy Trzanowski w 485 rocznicę urodzin i 380 rocznicę śmierci."

religia katolicka 16.11.17

Temat: "Podstawa programowa w kl. VII i kryteria oceniania."

religia katolicka 25.09.17

Temat: "Katecheza liturgiczna w praktyce."

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli 28.11.2017

Podczas pierwszego spotkania zostanie omówiona m.in forma współpracy w ramach sieci oraz zakres tematyczny. UWAGA! prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie  laptopów.

świetlica 24.10.2017

Temat: "Dziwne ptaki i inne cudaki."

technika
17.10.2017

Temat: "Konstrukcje filarem edukacji technicznej - wybrane przykłady prac wytwórczych."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 09.10.2017

Temat: "Wdrażanie nowej podstawy programowej."

wychowanie fizyczne 04.12.2017

Temat: "Wprowadzenie do nauki tenisa ziemnego."

wychowanie fizyczne 27.09.17

Temat:cz.1. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego." cz.2. "Koszykówka- gry zabawy."- zajęcia otwarte 

wychowanie przedszkolne – 29.11.2017

"Nasze uszy pomagają nam poznawać świat". Rozwijanie umiejętności wykorzystywania zmysłów w procesie poznawania otaczającej nas rzeczywistości. (zajęcia otwarte)

wychowanie przedszkolne 16.11.17

Temat: "Działalność innowacyjna – nowe założenia wynikające z zapisów prawnych."

wychowanie przedszkolne 26.10.17

Temat: "Kształcenie kompetencji matematycznych w świetle zapisów nowej podstawy programowej."

wychowanie przedszkolne 28.09.17

Temat: "Kształcenie kompetencji językowych w świetle zapisów nowej podstawy programowej."