Organizacja i zarządzanie oświatą

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Doradztwo zawodowe

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018- termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia praktyczno – techniczne

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Logopedia

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Resocjalizacja i socjoterapia

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Surdopedagogika

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Tyflopedagogika

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Przygotowanie pedagogiczne

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na marzec 2018

Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018- termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Informatyka i technologie informacyjne

rozpoczęcie kierunku przewidziane jest ana październik 2018 r.

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018-termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018