Organizacja i zarządzanie oświatą

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Doradztwo zawodowe

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia praktyczno – techniczne

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Logopedia

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Wczesne nauczanie języka angielskiego

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Resocjalizacja i socjoterapia

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Surdopedagogika

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Tyflopedagogika

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Przygotowanie pedagogiczne

Pierwsze zajęcia w semestrze letnim - 24.03.2018

Informatyka i technologie informacyjne

rozpoczęcie kierunku przewidziane jest ana październik 2018 r.