„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole” – kurs doskonalący

„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole" - kurs doskonalący kierowany jest do nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, a także wychowawców świetlic.

Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki? – wykład dr M.Kaczmarzyka

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher-Innowacje”w Cieszynie zaprasza nauczycieli, pedagogów, rodziców, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych na wykład "Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?" prowadzony przez dr Marka Kaczmarzyka.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 16.06.2018 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Terapia Ręki PTR© – I stopień podstawowy

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 20.04.-21.04. 2018 r. na kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 07.04.2018 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym” wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej cz. II.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie prowadzi mgr Ewa Zielińska.

Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 12 maja 2018 r.

Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 18.05.-20.05.2018