Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe 01.12.2017 r. prowadzone przez mgr Agnieszkę Kozieł

Jak realizować zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Zapraszamy 23 listopada 2017 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Magdalenę Bielenin.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - 02 grudnia 2017 r.