„Neurorozwój dziecka do 10 roku życia”- wykład dr M. Kaczmarzyka

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Cieszynie oraz Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie zapraszają, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, rodziców i terapeutów. 24 stycznia 2018 roku o godz. 16:00 do Teatru Elektrycznego w Skoczowie, na wykład dr Marka Kaczmarzyka „Neurorozwój dziecka do 10 roku życia.” Prelekcja zainauguruje działalność Akademii Rodziców Gminy Skoczów.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 16.06.2018 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Terapia Ręki PTR© – I stopień podstawowy

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 20.04.-21.04. 2018 r. na kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 07.04.2018 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym” wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej cz. II.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie prowadzi mgr Ewa Zielińska.

Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 12 maja 2018 r.

„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym” wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

19-20 października 2017 r. warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Ewę Zielińską.

Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 18.05.-20.05.2018