Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe 01.12.2017 r. prowadzone przez mgr Agnieszkę Kozieł

Jak realizować zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Zapraszamy 23 listopada 2017 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Magdalenę Bielenin.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - 02 grudnia 2017 r.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 18 listopada 2017 r.

Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego, co trudne – szkolenie

Zapraszamy 04 listopada 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, na szkolenie prowadzone przez mgr Ewę Zielińską.

„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym” wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

19-20 października 2017 r. warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Ewę Zielińską.

Diagnoza Przedszkolaka – nauczycielska diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

03 listopada 2017 warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Ewę Zielińską

Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym – warsztaty

02 listopada 2017 r. warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Ewę Zielińska. Koszt 95zł

Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 18.05.-20.05.2018