Events

edukacja wczesnoszkolna 24.05.2018

Darmowy

Temat: cz.1."Majowa twórczość plastyczna." cz.2. "Aktywne metody pracy z dziećmi." cz.3. "Grafomotoryczne, mała motoryka i inne ćwiczenia z elementami terapii ręki."

Godz.16:00
ODZ, ul. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn