Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 07.04.2018 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Kategorie

kursy doskonalące

Termin:07.04. 2018 r.

Czas trwania: 09:00-16:00

Cena: 250 zł/os   zaliczka 100 zł   

W cenie szkolenia, materiały dla uczestników potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi, nagrane na płytę CD. Przerwa kawowa oraz zaświadczenia.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagodzy świetlic, pracownicy edukacyjni instytucji pracujących z dziećmi, studenci, rodzice, którzy chcą poznać korzyści z pracy metodą odimienną i chcą stosować naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak w praktyce.

Cel szkolenia: Zapoznanie nauczycieli z Odimienną Metodą Nauki Czytania – innowacyjną metodą dotyczącą nauki czytania dla dzieci przedszkolnych.

Odimienna metoda nauki czytania
Wg. koncepcji I. Majchrzak rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania, „bo to nie litery się czyta, tylko sens”. O nabyciu umiejętności czytania decydują umysł i wzrok. Dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter. Nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak rozpoczyna się od globalnego czytania własnego imienia. Każde dziecko otrzymuje swoje własne słowo, charakterystyczną kombinację liter, która oznacza osobę o szczególnym imieniu. Tak więc, już od początku dziecko wchodzi w świat pisma, jako w świat znaczeń a nie izolowanych liter.

Program szkolenia:

  1. Teoretyczne założenia i uzasadnienia Odimiennej Metody Nauki Czytania w/g dr Ireny Majchrzak
  2. (geneza powstania metody oraz uzasadnienie warunków jakie muszą być spełnione w czasie prowadzenia nauczania.)
  3. Gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych do pracy Metodą Odimienną (Rozpoznanie napisu własnego imienia prowadzące do nauki czytania ze zrozumieniem; Składanie imion z liter umieszczonych w kopertach; Ściana pełna liter; Nazywanie Świata – akt nadawania nazw przedmiotom znajdującym się w otoczeniu dziecka; Sesja czytania.)
  4. Prezentacja pomocy dydaktycznych uzupełniających ćwiczenia z nauki czytania, połączona ze szczegółowym opisem wykonania.
  5. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania umiejętności czytania.
  6. Zapoznanie się z doświadczeniami pani Wandy Kostrzyńskiej, które zdobyła podczas 20-letniej pracy jako dyrektor przedszkola,  dotyczącymi wdrażania umiejętności czytania przy zastosowaniu metody odimiennej.
  7.  Konsultacje w kwestiach porządkowych związanych z planowaniem zajęć. Informacje o zapisach w dziennikach, planach miesięcznych oraz programach pracy w przedszkolu.

Korzyści ze szkolenia:

  1. Nabycie kompetencji nauki czytania metodą odimienną;
  2. Uzyskanie praktycznych rad dotyczących wprowadzania metody;
  3. Praktyczne wskazówki stosowania metody w najmłodszych grupach przedszkolnych.

Prowadzenie: Wanda Kostrzyńska- Przez 20 lat byłam dyrektorką Przedszkola. W 1990 roku poznała autorkę programu Nazywanie Świata – odimienna metoda nauki czytania – dr Irenę Majchrzak. Jest  pierwszą osobą, która wprowadziła do pracy w przedszkolu ideę dr Ireny Majchrzak – aby imię dziecka uczynić kluczem otwierającym świat słowa pisanego. Jest również jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od Pani dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.