"Neurorozwój dziecka do 10 roku życia"- wykład dr M. Kaczmarzyka

neurorozwój

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Cieszynie oraz Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie zapraszają, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, rodziców i terapeutów. 24 stycznia 2018 roku o godz. 16:00 do Teatru Elektrycznego w Skoczowie, na wykład dr Marka Kaczmarzyka „Neurorozwój dziecka do 10 roku życia.” Prelekcja zainauguruje działalność Akademii Rodziców Gminy Skoczów.

Czas trwania:
16:00-20:00

Miejsce zajęć

Miejskie Centrum Kultury „INTEGRATOR” Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3; 43-430 Skoczów   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące

UWAGA!-LISTA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. WYSŁANE  ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ. 

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher-Innowacje” w Cieszynie
oraz
                Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie

                             zapraszają

     nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, rodziców i terapeutów                 na wykład inaugurujący działalność Akademii Rodziców Gminy Skoczów

 

     „Neurorozwój dziecka do 10 roku życia”

 

neurorozwój

     prowadzony przez dr Marka Kaczmarzyka

Wykładowcę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, biologa, dydaktyka, autora podręczników i programów szkolnych, propagatora dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania, a także  autora książki Szkoła neuronów.

Jak rozwija się mózg dziecka?

W jaki sposób możemy go wspierać?

Czym jest empatia z punktu widzenia dziecka?

 

Te i wiele innych zagadnień dotyczących rozwoju mózgu dziecka wyjaśni prelekcja  dr Marka Kaczmarzyka

 

Termin:  24 stycznia 2018 r. (tj. środa)

Czas trwania:  16:00 -19:00

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury „INTEGRATOR” Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3; Skoczów
koszt: 45 zł/os. 

 

UWAGA! Płatności indywidualnych należy dokonać do 15.01. 2018 r.

na konto: Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów  86 8113 1020 2002 0176 5359 0001

tytułem: neurorozwój dziecka+imię i nazwisko

W wypadku płatności za udział w wykładzie przez placówkę po szkoleniu , prosimy o przysłanie na adres info@odz.edu.pl danych do wystawienia faktury.