Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

zespół Aspergera

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe 11.12.2017 r. prowadzone przez mgr Agnieszkę Kozieł

Czas trwania:
5 godzin dydaktycznych

Miejsce zajęć

ODZ ul. ks. Świeżego 8 Cieszyn   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące

Termin: 11.12. 2017 r.

Czas trwania: 15:30-19:30

Cena: 90 zł/os   zaliczka 50 zł   

Adresaci szkolenia :Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera.

Cel szkolenia : Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Proponowane szkolenie ma na celu  pomóc uczestnikom w zrozumieniu dzieci z zespołem Aspergera, wskazać jak tym dzieciom pomagać  w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak uniknąć błędów w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z ZA.

Program szkolenia:

  1.  Postrzeganie świata przez dziecko z zespołem Aspergera, jego funkcjonowanie w domu i w szkole.
  2. Poznanie zasad i metod pracy z uczniem, który ma zespół Aspergera.
  3.  Realizacja poznanych zasad i metod w praktyce (na przykładzie konkretnych sytuacji – scenki/studium przypadku).
  4. Najczęstsze błędy w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ZA.
  5. Dostosowanie sposobu prowadzenia lekcji do potrzeb ucznia z ZA.
  6. Postępowanie w sytuacjach trudnych.

Prowadzenie: mgr Agnieszka Kozieł dyrektor Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie,wieloletni nauczyciel praktyk, Oligofrenopedagog, certyfikowany terapueta integracji sensorycznej oraz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, wykładowca na studiach podyplomowych.