Informatyka i technologie informacyjne

rozpoczęcie kierunku przewidziane jest ana październik 2018 r.

Kategorie

studia podyplomowe

Kierunek studiów realizujemy we współpracy z Akademią Techniczno -Humanistyczną w Bielsku-Białej – Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki.

Adresaci: Studia są skierowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka i technologia informacyjna.

Założenia studiów: Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. Nr 50, poz. 400 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Cel studiów:

 1. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 2. Przygotowanie nauczycieli do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – poziom podstawowy.
 3. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w praktyce oraz uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – Advanced z następujących modułów:
  • AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
  • AM4: Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
  • AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany
  • AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany.
 4. Przygotowanie nauczycieli do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL WebStarter z zakresu projektowania stron internetowych.

 

Czas trwania studiów: 350 godzin (trzy semestry),zajęcia co dwa tygodnie w trybie weekendowym (sobota,niedziela)

Planowany termin rozpoczęcia  kolejnej edycji: październik 2018  r. 

Uruchomienie kierunku: min. 14 osób

Wysokość opłaty semestralnej: 1.250,00 zł.

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno -Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
BANK PEKAO Oddział w Bielsku-Białej.: 21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: Podyplomowe Informatyka + imię nazwisko semestr