„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

19-20 października 2017 r. warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Ewę Zielińską.

Czas trwania:
15 godzin zegarowych

Miejsce zajęć

ODZul. ks.Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące
Termin: 19-20 października 2017 r.
Czas trwania: 19.10.  – w godzinach 12:00 – 20:00
                          20.10. – w godzinach 12:00 – 17:00
Koszt: 370 zł/zaliczka 100 zł

 

Cel szkolenia: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Program szkolenia:
  1. Niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki.
  2. Poznanie schematu własnego ciała – rozwiązania metodyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi od 3 do 6 roku życia.
  3. Orientacja przestrzenna : wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia dziecka, drugiej osoby i układu przedmiotów- zabawy i sytuacje edukacyjne dla dzieci od 3 do 6 roku życia. 
  4. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu – zabawy, sytuacje zadaniowe i zajęcia dydaktyczne dla dzieci od  3 do 6 roku życia.
  5. Liczenie  oraz dodawanie i odejmowanie- zajęcia dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych.

 

Prowadzenie: mgr Ewa Zielińska – Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.