„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej cz. II.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenie prowadzi mgr Ewa Zielińska.

Kategorie

kursy doskonalące
Termin: 16-18 kwietnia 2018 r.
Czas trwania:  16.04.  – w godzinach 12:00 – 18:00
                           17.04. – w godzinach 12:00 – 18:00
                           18.04. – w godzinach 12:00 – 16:00

Szkolenie obejmuje również obserwację prowadzenia zajęć w grupie przedszkolnej.

UWAGA! Aby uczestniczyć w 2 drugiej części szkolenia nie jest wymagana wcześniejsze uczestnictwo w części 1. Kolejność uczestnictwa w obydwu częściach szkolenia jest dowolna.

 

Koszt: 370 zł/zaliczka 100 zł

Cel szkolenia: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Program szkolenia:
  1. Klasyfikacja wraz z rozwiązaniami metodycznymi dla dzieci od 3 do 7 roku życia.
  2. Kształtowanie potrzeby precyzyjnego mierzenia : stałość długości , pojemność, ciężar,czas. Przykładowe zajęcia i sytuacje edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  3. Kształtowanie intuicji geometrycznych : zabawy z lusterkiem i guma do skakania
  4. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Metodyka układania zadań i ich rozwiązywania.
  5. Konstruowanie gier matematycznych ( ściganki, opowiadania i o wątku matematycznym)

 

Prowadzenie: mgr Ewa Zielińska – Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.