Rozpoczęcie studiów podyplomowych w semestrze letnim 2017/2018

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w semestrze letnim 2017/2018

Informujemy, że  w semestrze letnim 2017/2018 ruszają następujące kierunki studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher-Innowacje” razem z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

  1. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną: 16.03.2018 godz. 15:30
  2. Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym: 21.03.2018 godz. 15:30
  3. Przygotowanie pedagogiczne: 24.03.2018 godz. 08:30