XIV Powiatowy Konkurs Informatyczny

XIV Powiatowy Konkurs Informatyczny

W tym roku szkolnym organizowany jest już po raz 14 Powiatowy Konkurs Informatyczny. Tym razem w konkursie biorą udział uczniowie klas 7 szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne.

26 marca 2018 r. w naszym Ośrodku odbędą się eliminacje rejonowe według harmonogramu