„Neurorozwój dziecka do 10 roku życia” – wykład dr Marka Kaczmarzyka

„Neurorozwój dziecka do 10 roku życia” – wykład dr Marka Kaczmarzyka

UWAGA!-LISTA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. WYSŁANE  ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ. 

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Cieszynie oraz Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie zapraszają, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, rodziców i terapeutów. 24 stycznia 2018 roku o godz. 16:00 do Teatru Elektrycznego w Skoczowie, na wykład dr Marka Kaczmarzyka „Neurorozwój dziecka do 10 roku życia.” Prelekcja zainauguruje działalność Akademii Rodziców Gminy Skoczów.

>>Szczegóły i zapisy tutaj