Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 07.04.2018 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów świetlic, pracowników edukacyjnych instytucji pracujących z dziećmi, studentów, rodziców, którzy chcą poznać korzyści z pracy metodą odimienną i chcą stosować naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak w praktyce. >>>szczegóły tutaj