Przedłużenie rekrutacji na studia podyplomowe

Przedłużenie rekrutacji na studia podyplomowe

Informujemy, że na wybranych kierunkach studiów podyplomowych została przedłużona rekrutacja do 15 października 2017 r. 

  1. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
  2. Logopedia
  3. Resocjalizacja i Socjoterapia
  4. Wychowanie do życia w rodzinie
  5. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  6. Doradztwo zawodowe