Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

ODZ w Cieszynie zaprasza 01 grudnia 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli pracujących z dziećmi  z zespołem Aspergera, na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Agnieszkę Kozieł.

Proponowane szkolenie ma na celu  pomóc uczestnikom w zrozumieniu dzieci z zespołem Aspergera, wskazać jak tym dzieciom pomagać  w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak uniknąć błędów w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z ZA.  CZYTAJ WIĘCEJ >>