Jak realizować zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Jak realizować zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

ODZ w Cieszynie zaprasza 23 listopada 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Magdalenę Bielenin.

Głównym zadaniem szkolenia jest zapoznanie uczestników sposobami dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz z możliwościami pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. CZYTAJ WIĘCEJ >>